۱۳۹۱ دی ۲۵, دوشنبه

نقطه صفر

آری
جاریست
اشک از گونه
گونه از اشک و گل‌های بالشم آبیاریست
قطراتِ اشکم صفر گونه و پوشالیست

فنجانِ قهوام
از نقش و نگارِ فال خالیست
پر از دانه‌های صفر گونهٔ کافی‌ یست

نقطه صفرِ ساعت
صفرِ مدارِ طولی‌
زندگیم پوشالیست

صفرِ صفرم
                    خالی‌ِ خالی‌
                                      نقطه سرِ خط

تار و پودِ زند‌گیم رادیکالیست 
فردای دیروزم از اشک‌های امروزم، شاکیست

خالی‌ِ خالی‌ از انگیزه
پوچِ پوچ از غم و ناله
گویی آسمان هم امشب بارانیست

قلم و دفتر
حلقهٔ‌ اشک در چشم
نوشته‌های روی کاغذ نیز خیالیست

آری خالیست
                  این دایره کوچکِ صفر
                                                  داخل صفر هم خالیست
                                                                                  پوچ و پوشالیست

صفرِ ساعت همچنان بر جای خود باقیست

من 
            این جزیره‌
                                در قفسِ آب

خاطراتِ ایران در دلم باقیست
توی این صفرِ نقشه، مرگِ خاموشم، تماشائیست
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر