۱۳۹۱ بهمن ۲۱, شنبه

دروغی دیگر - عکسی‌ که میگویند پروازِ جنگنده قاهر ۳۱۳ استپرواز جنگنده قاهر برفراز دماوندبا یک مقایسهٔ غیر کارشناسی هم میشه فهمید که:
  1.   عکس گرافیکی است
  2.  اون هواپیما قاهر ۳۱۳ نیست
  3. تفاوت عکس اول و عکسِ سوم زمین تا آسمان است، انگار چند روز هواپیما رو حسابی‌ پروار کردن و بهش پروتئین تزریق کردن


مواظب باشیم حبّ و بغض نسبت به این سازمان ما را همسو با رژیم و توجیه کنندهٔ جنایت آن نکند


در اینکه سازمان مجاهدین اشتباهت زیادی داشته شکی‌ نیست همانطور که هر گروه و حزب و شخصی‌ از این امر مستثنی نیست، همگان می‌دانیم که چند مدت قبل اروپا و بعد آمریکا مجاهدین را از لیست تروریستی بیرون آوردند و در حال حاضر به عنوان یک سازمان غیر تروریستی فعالیت می‌کنن و فشار و بن‌بست‌های سیاسی قبل را در مقابل ندارند، چرا باید این سازمان در چنین موقعیتی دست به خودکشی‌ بزند و به اردوگاه خود حمله کند و افراد خود را به کشتن بدهد؟ آیا این منطقی‌ است  که میگویند برای مظلوم نمایی بوده است؟ با چه منطقی‌ می‌توان این را درک کرد که یک گروه در اولین ماه‌های آزاد شدن از لکهٔ ننگِ تروریستی دست به چنین عملی‌ بزند و به سوی محل اقامتِ نیرو‌های خودش موشک و خمپاره پرتاب کند و آنها را به کشتن بدهد؟ مواظب باشیم حبّ و بغض نسبت به این سازمان ما را همسو با رژیم و توجیه کنندهٔ جنایت آن نکند

۱۳۹۱ بهمن ۱۵, یکشنبه

جنگ زرگری یا جنگ برای سهمِ بیشتر در چپاول؟ پیرامون دعواهای امروزِ مجلسامروز احمدی نژاد در مجلس تهدید به افشاگری کرد و همچنین فایل صوتی مکالمه برادر رئیس مجلس را گذاشت که در تماس با مرتضوی خواستارِ فعالیت اقتصادی بوده است، البته درگیری‌های احمدی نژاد با مجلس مختص به امروز نبوده و هرزگاهی این درگیری‌ها را با مجلس داشته است.
مافیای مجلس و نمایندگان آن از تسلط کاملِ احمدی نژاد و دار و دستش بر قدرت و اقتصاد عصبانی‌ هستند و ضمن سهم خواهی‌‌های پشتِ پرده با ابزارِ قانونی‌ در مجلس به جنگ برای سهم خود میروند هرچند احمدی نژاد و مافیای پر قدرتِ نظامی سیاسی سپاه به این آسانی حاضر به تقسیمِ غنایم نیستند.
این جنگ‌ها نه برای احقاق حقوق مردم است و نه جنگ زرگری، بلکه تقلای باند‌های مافیای داخلِ حکومت برای چپاول هرچه بیشتر و داشتن سهم افزونتر است که آنها را همچون حیوانات وحشی به جان هم انداخته است، در این میان باند‌های مافیای سعی‌ در رو کردن اسناد و مدارک علیه هم میکنند و تهدید به افشای بیشتر، اما آنچه همهٔ آنها در آن متحد هستند چپاول و نابودی کشور است.