۱۳۹۱ بهمن ۱۳, جمعه

شاهکار سیستم قضائی حاکم بر ایرانماده ۲۱۲

هر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می‌تواند با اذن ولی امر همه‌ی آن‌ها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آن‌ها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره ۱: ولی دم می‌تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکا نسبت به سهم دیه اخذ نماید.
-
در واقع در این سیستم اگر کسی‌ پول داشته باشد میتواند هرچند انسان را که دلش خواست به عنوانِ قصاص بکشه و مشکل قانونی‌ ناداشته باشد. به عنوانِ مثال در جریانِ یک کار گروهی ۲۰ نفر برای قتل یک نفر با هم همکاری می‌کنن و شخص را میکشن، خانواده یا ولی‌ دم مقتول اگر پول داشته باشد میتواند بدون هیچ مشکل قانونی‌ هر ۲۰ نفر را قصاص کند
در این حکومت و در حکومت الله تنها چیزی که ارزش ندارد جان انسان است


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر